Retssag, voldgift og mediation – vi kæmper for din sag

Hos os kan du få hjælp, hvis du bliver involveret i en retssag. Uanset hvilken rolle du har en den pågældende sag, sagsøgt eller sagsøger, så kan vi bistå dig med en professionel juridisk rådgivning. Retssagsbehandling er en af Advokathuset Odenses kerneydelser, der udgør en betydelig del af de sager, som vi bearbejder.

Det er vigtigt for os, at du får den bedst mulige service. Derfor tager vores erfarne advokater afsæt i dine personlige omstændigheder i forbindelse med behandlingen af sagen. På den måde kan vi yde den bedste service uanset hvilke forhold, der er tale om.

Advokat til retssag

Der er mange faktorer, som spiller ind i forbindelse med en retssag. Faktorer der kræver en erfaren og effektiv advokat, der går i dybden med sagen for at få en forståelse for, hvordan sagen kan løses. Og på samme tid en advokat, der tager tid til at lytte til kunden og yde en nærværende og relevant rådgivning.

Førelsen af en sag er ikke blot papirarbejde. Både forberedelse og gennemførelse af domsforhandlingen udgør selvstændige delelementer, der har afgørende betydning for sagens udfald.. Vi opfatter jura som mere end love og paragraffer – vi ser jura som et håndværk.

Hos Advokathuset Odense A/S stiller vi høje krav til vores jurister. De skal have et gennemgående kendskab til alle regler og processer inden for førelsen af en retssag. Derudover skal de løbende øge deres kompetencer inden for det pågældende retsområde, som sagen hører ind under, for at kunne yde den bedste advokathjælp. Dette sker bl.a. ved løbende deltagelse i kurser inden for relevante retsområder.

Advokat til voldgiftssager

Vores advokater har en stor erfaring inden for et bredt spekter af voldgiftssager. De har i mange år behandlet sager om voldgift ved voldgiftsretter eksempelvis nedsat af Voldgiftnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed i entreprisesager. Herudover også sager, der involverer tvister i forbindelse med virksomhedsoverdragelse.

Vi fører også sager ved skatteankenævn og Landskatteretten. Og vi hjælper med at indhente bindende svar fra de statslige instanser, så vores klient kan få en sikker afklaring. Hos Advokathuset Odense A/S kan du være sikker i din sag. Vores advokaters erfaring sikrer en professionel og effektiv behandling, uanset hvilken sag der er tale om.

Advokat til mediation

Ligeledes har vores advokater stor erfaring med at repræsentere parter ved mediation såvel mellem virksomheder som mellem privatpersoner, ligesom en af vores advokater er uddannet og certificeret Mediator.

Kontakt os i dag

Hvis du/I ønsker at høre nærmere omkring, hvilken form for rådgivning vores advokater kan tilbyde i forbindelse med voldgiftssager og mediation, kan Advokathuset Odense A/S kontaktes på telefon 62 21 21 24 eller via vores kontaktformular.

Ønsker du at høre nærmere om retssag, voldgift og anden procesførelse?

Kontakt Advokathuset Odense A/S på 6221 2124.