Links

Her finder du en lang række af nyttige links, der kan være relevant i forhold til din problemstilling. Linksne indeholder information omkring blandt andet love, domstole og offentlige myndigheder. Du får hjælp til, hvordan der kan klages og hvilke muligheder du har, i hver enkelt sag.

Afdelinger:

Advokathuset Svendborg
Advokathuset MidtFyn

Lovinformation:

Retsinformation

Danish Law in English

Domstole og voldgift:

Højesteret

Østre Landsret

Vestre Landsret

Sø- og handelsretten

Byretterne

Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Offentlige myndigheder:

Domstolsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen

Konkurrencestyrelsen

Skat

Civilstyrelsen

Klagenævn:

Byggeriets Ankenævn

Erhvervsankenævnet

Ankenævnet for Huseftersyn

Natur- og Miljøklagenævnet

Skatteankenævn, se også Landsskatteretten

Organisationer:

Advokatsamfundet