1. Introduktion

ADVOKATHUSET SVENDBORG A/S, binavn ADVOKATHUSET ODENSE A/S  (“ADVOKATHUSET”, “vi”, “os” eller “vores”) er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores klienters og vores medarbejderes oplysninger, herunder personoplysninger. Vi er stærkt engageret i at beskytte personoplysninger og arbejder kontinuerligt for at sikre løbende overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, herunder databeskyttelsesforordningen.

Når ADVOKATHUSET påtager sig en opgave for en klient, anser vi os for dataansvarlige, når vi behandler personoplysninger i forbindelse hermed.

Denne databeskyttelsespolitik indeholder oplysninger om ADVOKATHUSETs behandling af personoplysninger, når vi er dataansvarlig, som du kan læse mere om nedenfor.

 1. Klientsamarbejdet

Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med samarbejdet med vores klienter og henvendelser fra mulige klienter. Vi indsamler alene de personoplysninger, der er nødvendige til aftalte formål, og vi beder vores klienter om kun at dele personoplysninger, hvor det er strengt nødvendigt til disse formål.

Hvilke oplysninger indsamles

Almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på klienter og klienters ejere, samt navn, titel, telefonnummer og e-mail på eventuelle kontaktpersoner hos klienten eller personer, modparter m.v. som er relevante for sagens førelse for klienten.

Herudover indhenter vi oplysninger om vores klienter, samt vores klienters ejere, der fremgår af pas- og kørekort samt sygesikringskort, eksempelvis CPR-nr.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne og grundlaget herfor

Vi behandler almindelige personoplysninger med det formål at kunne opfylde aftalen med klienten, herunder

 • gennemføre opdraget/opgaven for klienten
 • fakturere
 • kvalitetssikre og –kontrollere
 • Endvidere er behandlingen nødvendig for, at ADVOKATHUSET kan forfølge en legitim interesse i at kunne administrere, styre og udvikle vores forretning og ydelser, herunder:
 • styre vores forhold til klienter, herunder i relation til undersøgelse af og iagttagelse af regler om habilitet
 • varetage drift og vedligeholdelse af it-systemer, som er stillet til rådighed for eller benyttes som led i serviceringen af klienten, samt hosting,
 • administration og styring af vores hjemmeside, systemer og applikationer og
 • foretage statistisk behandling og forretningsudvikling.

ADVOKATHUSET er underlagt reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Vi behandler derfor oplysninger, der fremgår af pas- og kørekort, eksempelvis CPR-nr. i overensstemmelse med hvidvasklovens klientkendskabsprocedurer, jf. §§ 11-21, herunder særligt § 11, stk. 1, nr. 1, litra a, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som ADVOKATHUSET er underlagt.

 1. Behandlingssikkerhed

Informationssikkerhed er den forretningsrisiko, der er prioriteret højest i ADVOKATHUSET. Vi arbejder seriøst og professionelt med infomationssikkerhed, og benytter anerkendte databehandlere. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for såvel klientoplysninger, personoplysninger og andre fortrolige oplysninger. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

 1. Kilde

ADVOKATHUSET indsamler personoplysningerne direkte hos dig og/eller tredjemand, eller hos offentlige myndigheder.

 1. Videregivelse af personoplysninger

Ud over videregivelse, der følger af sagens varetagelse for klienten videregiver vi alene personoplysninger, når vi har et lovligt grundlag herfor og er forpligtet hertil i henhold til gældende lovgivning og regulering.

 

 1. Tidsrum personoplysninger behandles

ADVOKATHUSET sletter personoplysninger, når ADVOKATHUSET ikke længere har et arbejdsbetinget eller andet relevant behov for at behandle dem. Opbevaringsperioden er fastsat i forhold til de forpligtelser, ADVOKATHUSET er underlagt i henhold til gældende lovgivning, regnskabsmæssig opbevaringspligt, almindelige forældelsesregler, advokatnævnet, andre offentlige myndigheder, samt til sikring af dokumentation, herunder af hensyn til varetagelse af klientens interesser.

 1. Dine rettigheder

Som registreret har du visse rettigheder, som ADVOKATHUSET som dataansvarlig er forpligtet til at opfylde.

Du kan kontakte ADVOKATHUSET og få indsigt i, hvilke personoplysninger ADVOKATHUSET behandler om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte eller mangelfulde personoplysninger. Hvis du ønsker at dine personoplysninger bliver slettet, at ADVOKATHUSET begrænser behandlingen af dem, eller ønsker du at gøre indsigelse mod ADVOKATHUSET’s behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte ADVOKATHUSET. Du kan endvidere kontakte ADVOKATHUSET, såfremt du ønsker at udnytte din ret til dataportabilitet.

Når vi behandler personoplysninger baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. For at tilbagekalde samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os.

 1. Ændringer i denne databeskyttelsespolitik

Databeskyttelsespolitikken er opdateret den 18. april 2018.

 1. Kontakt

Dataansvarlig er ADVOKATHUSET SVENDBORG A/S,
CVR-nr. 18303663  Adresser: Krøyers Stræde 3, 5700 Svendborg og

Filosofgangen 25, 1, 5000 Odense C

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller denne databeskyttelsespolitik, er du velkommen til at kontakte os:

ADVOKATHUSET
Att.: persondataafdelingen
Krøyers Stræde 3

5700 Svendborg
Telefon: 62212124
e-mail: info@advokathuset-svendborg.dk eller info@advokathuset-odense.dk

 

 1. Klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du sende en e-mail med detaljerne i din klage til info@advokathuset-svendborg.dk eller info@advokathuset-odense.dk .Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over ADVOKATHUSET’s behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

.

Regler

De regler der gælder for ADVOKATHUSET’s behandling af dine personoplysninger findes i:

Persondataloven (indtil 25. maj 2018)
Databeskyttelsesforordningen (efter 25. maj 2018)
Databeskyttelsesloven (efter 25. maj 2018)